Joint Meeting

Nagsagawa po muli ang Local School Board at Local Health Board ng Regular Joint Meeting ngayong araw.

Ito ay dinaluhan muli ng iba’t ibang miymebro ng komite gaya ng DepEd Heads, LGU Department Heads at iba’t ibang kawani ng organisasyon. Pinangunahan ng mga tagapangulo ng Local School Board ang nasabing pagpupulong na tinalakay ang iba’t ibang alalahanin gaya ng update patungkol sa mga sumusunod:

-Updates on the Conversion of the Aurora Central Elementary School and the Loawan Elementary School to Integrated School

-Updates on San Francisco Municipal College

-Updates on the Congressional Meet 2023

Ang Local Health Board naman ay tinalakay ang mga updates patungkol sa on-going Projects and Programs gaya ng:

-Updates and Plans in the Nutrition Program and other Programs of the MHO

-SanFo 1K Program

-RA 10918 (Act Prohibiting unauthorized selling of antibiotics)

-National Immunization Program

Ang pagsasagawa ng pagpupulong ng Local School Board at Lokal Health Board kasama ang Pamahalaang Lokal ay mahalaga upang magkaroon ng koordinasyon at pagkakaisa sa pagpaplano at pagpapatupad ng mga programa at proyekto, pagkakataon sa pag-evalwasyon at pagsusuri ng mga resulta ng mga programa at polisiya na nagtutulong sa pagpapabuti ng kalidad sa edukasyon at sa larangan ng Kalusugan sa lokal na antas.