Inagurasyon ng San Francisco Municipal College!

Napakahalaga ng edukasyon para sa ating mga anak kung kaya’t nagagalak akong may bagong itinayong kolehiyo para sa mga mag-aaral ng San Francisco!

Kahapon ay ginanap ang inagurasyon ng bagong municipal college sa pangunguna ng ang Ama ng bayan ng San Francisco, Mayor Roming Edaño, Bokal JJ Aquivido, Vice Mayor Ma. Kresna Fernandez, kasama ang iba pang bumubuo ng lokal na pamahalaan ng San Francisco, at ang katuwang na mga ahensyang naging daan upang maging posible ang proyektong ito.