Sangguniang Bayan

Sangguniang Bayan

 

DUTIES AND FUNCTIONS

The sangguniang bayan, the legislative body of the municipality, shall be composed of the municipal vice mayor as the presiding officer, the regular sanggunian members, the president of the municipal chapter of the liga ng mga barangay, the president of the pambayang pederasyon ng mga sangguniang kabataan, and the sectoral representatives, as members.

In addition thereto, there shall be three (3) sectoral representatives: one (1) from the women; and as shall be determined by the sanggunian concerned within ninety (90) days prior to the holding of local elections, one (1) from the agricultural or industrial workers, and one (1) from other sectors, including the urban poor, indigenous cultural communities, or disabled persons.

The regular members of the sangguniang bayan and the sectoral representatives shall be elected in the manner as may be provided for by law.

The sangguniang bayan, as the legislative body of the municipality, shall enact ordinances, approve resolutions and appropriate funds for the general welfare of the municipality and its inhabitants pursuant to Section 16 of this Code and in the proper exercise of the corporate powers of the municipality as provided for under Section 22 of this Code, and shall:

Approve ordinances and pass resolutions necessary for an efficient and effective municipal government, and in this connection shall:

Hon. Ma. Kresna Edaño FernandezMunicipal Vice-Mayor / Presiding Officer
Hon. Rolando Panganiban EdañoSB Member
Hon. Maria Myrna E. PanganibanSB Member
Hon. Jazzy Rocas AlegaSB Member
Hon. Ronaldo Monsanto NavarroSB Member
Hon. Alexander Rita AlvasanSB Member
Hon. Franco Tan AguilaSB Member
Hon. Rey Osmundo Aguila Napeñas IIISB Member
Hon. Bayani Fernandez Allarey, Jr.SB Member
Hon. Leonardo Presas GarciaEx Officio Member/ PPLB President
Hon. Ronaldo Lachica Contreras, Jr.Ex Officio Member/ PPLB President

Chairman: Kgg. Maria Myrna E. Panganiban
Vice Chairman: Kgg. Rolando P. Edaño
Member: Kgg. Rolando R. Alega

Sa komitibang ito iindorso ang mga usappin tungkol sa:

 1. Karapatan at prebelehiyo ng mga kababauhan
 2. Women’s Organization
 3. Karapatan ng mga bata
 4. Kapakanan ng pamilya
 5. Pagpaplano ng pamilya
 6. Social Welfare
 7. Iba pang bagay na may kaugnayan sa kababaihan, kabatan, pamilya at social welfare.

Chairman: Kgg. Rolando P. Edaño
Vice Chairman: Kgg. Ronaldo M. Navarro
Member: Kgg. Ronaldo L. Contreras, Jr.

Sa komitibang ito iindorso ang mga usappin tungkol sa:

 1. Karapatang Pantao
 2. Pag iwas sa paglabag sa karapatang panatao
 3. Lahat ng bagay na may kaugnayan sa Karapatang pantao

Chairman: Kgg. Ronaldo L. Contreras, Jr.
Vice Chairman: Kgg. Kgg. Jazzy R. Alega
Member: Kgg. Rey Osmundo A. Napeñas III

Sa komitibang ito iindorso ang mga usappin tungkol sa:

 1. Sports Development
 2. Kapakanan ng kabataan at kanilang pag unlad
 3. Lahat ng bagay na makakaapekto sa mga kabataan at ang pag unlad ng palakasan.

Chairman: Kgg. Alex R. Alavasan
Vice Chairman: Kgg. Kgg. Maria Myrna E. Panganiban
Member: Kgg. Ronaldo M. Navarro

Sa komitibang ito iindorso ang mga usappin tungkol sa:

 1. Housing Program
 2. Subdivision Development/real estate development
 3. Paggamit ng lupa
 4. Zonification o zoning
 5. Problema sa squatter
 6. Iba pang bagay na may kaugnay sa pabahay at paggamit ng lupa.

Chairman: Kgg. Rey Osmundo A. Napeñas III
Vice Chairman: Kgg. Leonardo P. Garcia
Member: Kgg. Bayani F. Allarey

Sa komitibang ito iindorso ang mga usappin tungkol sa:

 1. Sangunian Internal Rules and violations
 2. Order of Business (Talaan ng mga Gawain)
 3. Hindi mabuting pag uugali ng kasapi at pag sisiyasat (Disorderly conduct of members and investigation)
 4. Pagkakabisa, pagpapatibay, pagbabago o amendment ng lahat ng uri ng ordinansa maliban na lamang ang appropriation ordinance.
 5. Isagawa ang iba pang kapangyarihang pang lehislatibo tulad ng
 6. Taxing Power
 7. Police Power
 8. Corporate Power
 9. Proprietary Rights
 10. Legalidad ng anumang proposal na pag uusapan sa Sanggunian
 11. Pag aaral sa mga ordinansa, resolutions na ipinasa ng LGU.
 12. Pag aaral ng mga ordinansa at Executive Orders na pinagtibay ng Punong barangay.

Chairman: Kgg. Bayani F. Allarey
Vice Chairman: Kgg. Franco T. Aguila
Member: Kgg. Ronaldo M. Navarro

Sa komitibang ito iindorso ang mga usappin tungkol sa:

  1. Police Matters
  2. Pagpapanatili ng katahimikan at pag uutos ng proteksyon
  3. Traffic Rules and Regulations
  4. Fire Prevention and Control Measures
  5. Public Morals
  1. Iba pang bagay na may kaugnayan sa katahimikan at kaligtasang pampubliko.

Chairman: Kgg. Jazzy R. Alega
Vice Chairman: Kgg. Rolando P. Edaño
Member: Kgg. Franco T. Aguila

Sa komitibang ito iindorso ang mga usappin tungkol sa:

 1. Kalinisan, Sanidad at Hygiene
 2. Kalinisan at pagpapaganda ng kapaligiran
 3. May kaugnayan sa ospital, health centers, at health program
 4. Lahat ng may kaugnayan sa kalusugan
 5. Pangangalaga sa kapaligiran
 6. Polusyong panghangin at pantubig
 7. Pagkasira ng kapaligiran at likas na yaman
 8. Lahat ng bagay na may kaugnayan at makakaapekto sa kapaligiran

Chairman: Kgg. Bayani F. Allarey
Vice Chairman: Kgg. Ronaldo L. Contreras, Jr.
Member: Kgg. Rolando P. Edaño

Sa komitibang ito iindorso ang mga usappin tungkol sa:

 1. Produksyong pang agrikultura
 2. Agricultural inputs o kaalamang pang agrikultura
 3. Kagamitang pang agrikultura
 4. Iba pang usaping may kaugnayan sa agrikultura, halaman at hayop.

Chairman: Kgg. Rolando P. Edaño
Vice Chairman: Kgg. Jazzy R. Alega
Member: Kgg. Franco T. Aguila

Sa komitibang ito iindorso ang mga usappin tungkol sa:

 1. Formal at non-formal education
 2. Kagamitang pang edukasyon
 3. Pagpapaunlad ng kultura at sining
 4. Pagpapatakbo ng educational institution pribado o pang publiko
 5. Pre-schoolers/ day care program
 6. Iba pang bagay na may kaugnayan sa pag aaral at kultura

Chairman: Kgg. Jazzy R. Alega
Vice Chairman: Kgg. Franco T. Aguila
Member: Kgg. Rey Osmundo A. Napeñas III

Sa komitibang ito iindorso ang mga usappin tungkol sa:

 1. Kagandahang Asal at kaayusan ng mga local na opisyal at empleyado ng pamahalaan
 2. Pananagutang pampubliko ng lahat ng local na opisyal at empleyado
 3. Lahat ng may kaugnayan sa mahusay at mabuting pamamahala.
 4. Organisasyon at pamamahala; pamamahala sa mga empleyado, position classification at pagpapasweldo, paglalagay ng empleyado, staffing patterns
 5. Pag bubuo ng posisyon
 6. Pagbubuo ng alituntunin para sa isang mas epektibong pamamahala ng local na pamahalaan
 7. Labor
 8. Pag unlad ng mga manggagawa
 9. Pagpapanatili ng katahimikan sa trabaho at pagpapatibay ng pagtutulungan ng employer at ng employees
 10. Kaalaamang pang labor, standards at statistics
 11. Organisasyon ng labor market kabilang na ang promosyon, pag unlad, recruitment, training at paglalagay ng manggagawa.

Chairman: Kgg. Alex R. Alvasan
Vice Chairman: Kgg. Ronaldo M. Navaro
Member: Kgg. Rey Osmundo A. Napeñas III

Sa komitibang ito iindorso ang mga usappin tungkol sa:

 1. Communication system
 2. Pagmementena (Maintain) ang pambubliko pasilidad tulad ngunit limitado sa mga plaza, parke, jail at iba pang government building na pag aari ng LGU.
 3. Construction at maintenance at repair ng mga kalsada, tulay at iba pang proyektong pang imprastraktura ng pamahalaan
 4. Drainage and sewerage system
 5. Iba pang usapin na may kaugnayan sa public utilites and facilities

Chairman: Kgg. Leonardo P. Garcia
Vice Chairman: Kgg. Alex R. Alvasan
Member: Kgg. Bayani F. Allarey

Sa komitibang ito iindorso ang mga usappin tungkol sa:

 1. Pagpapangalan o pagpapalit ng pangalan ng barangay
 2. Pagpapangalan o pagpapalit ng pangalan ng barangay roads
 3. Iba pang bagay na may kaugnayan sa pagpapatakbo ng barangay government affairs
 4. Administrasyon ng public market, slaughter house, auction center, cemetery, public terminal, trade center, asphalt plant at iba pang economic entereprise.
 5. Usapin tungkol sa rental, fees at charge ng mga nabanggit na economic enterprise
 6. Pagpapatibay at pag rerevise ng economic enterprise
 7. Iba pang bagauy na may kaugnayan sa economic enterprise administration

Chairman: Kgg. Ronaldo P. Navarro
Vice Chairman: Kgg. Bayani F. Allarey
Member: Kgg. Maria Myrna E. Panganiban

Sa komitibang ito iindorso ang mga usappin tungkol sa:

 1. Pagpapaunlad ng turismo
 2. Pakikipag ugnayan sa iba pang munisipyo at probinsya
 3. Pagkakaroon ng kaugnayan sa media hindi lamang sa buong bayan sa iba pang karatig bayan
 4. Usaping may kaugnayan sa pagpapaunlad at pagpapanatili ng mabuting pakikipag ugnayan sa mga mamamayan ng buong bayan ng San Francisco
 5. Lahat ng may kaugnayan sa public information.

Chairman: Kgg. Ronaldo M. Navarro
Vice Chairman: Kgg. Rey Osmundo A. Napeñas III
Member: Kgg. Jazzy R. Alega

Sa komitibang ito iindorso ang mga usappin tungkol sa:

 1. Cooperatives Development and Organization
 2. Incentives sa mga kooperatiba
 3. Magandang pakikipag ugnayan sa mga non-government organizations
 4. Lahat ng bagay na may kaugnayan sa kooperatiba, government at non-government organization (NGO)

Chairman: Kgg. Maria Myrna E. Panganiban
Vice Chairman: Kgg. Bayani F. Allarey
Member: Kgg. Leonardo P. Garcia

Sa komitibang ito iindorso ang mga usappin tungkol sa:

 1. Pagpapaunlad ng agri-business enterprise
 2. Pagpapaunlad ng livelihood projects
 3. Lahat ng bagay na may kaugnayan sa livelihood projects

Chairman: Kgg. Rey Osmundo A. Napeñas III
Vice Chairman: Kgg. Ronaldo M. Navarro
Member: Kgg. Maria Myrna E. Panganiban

Sa komitibang ito iindorso ang mga usappin tungkol sa:

 1.  Lahat ng may kaugnaya sa transportasyon at komunikasyon.

Chairman: Kgg. Rey Franco T Aguila
Vice Chairman: Kgg. Rey Osmundo A. Napeñas III
Member: Kgg. Leonardo P. Garcia

Sa komitibang ito iindorso ang mga usappin tungkol sa:

 1. Pangangalaga sa lahat ng uri ng anyong dagat at mga hayop na nainirahan dito.

2             Pangangalaga sa kapaligiran.

Chairman: Kgg. Ronaldo M. Navarro
Vice Chairman: Kgg. Bayani F. Allarey
Member: Kgg. Alex R. Alvasan

Sa komitibang ito iindorso ang mga usappin tungkol sa:

 1. Mga bagay na may kaugnayan sa komersyo at pagnenegosyo