When

Tuesday, June 20, 2023    
All Day

Event Type

Started Conducting Field Inspection and Monitoring.

J.I.T. (JOINT INSPECTION TEAM) OF LGU SAN FRANCISCO STARTED CONDUCTING FIELD INSPECTION AND MONITORING.
Simula po noong Miyerkules (June 14, 2023) at sa mga susunod pang mga araw ay patuloy ang LGU San Francisco sa pagpapatupad at pagtutok ng Pambayang Kautusan Blg.07-2021 ng Public Market Ordinance na pinagtibay at naipasa ng Sangguniang Bayan taong 2021.

Ang pangunahing layunin natin para sa gawain na ito ay maisaayos ang hanapbuhay at kaayusan ng larangan ng tamang pagtitinda sa ating bayan batay sa itinatakda ng batas. Lalo’t ito ay proteksyon ng sa mga nagmamay-ari ng mga tindahan at pwesto sa palengke na may obligasyong magbayad ng upa sa kanilang pwesto bilang pagsunod sa ating batas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *