When

Monday, September 11, 2023    
All Day

Event Type

Ang Pagsisimula ng San Francisco Municipal College – SFMC. Happy 1st Day, SFMC!
Ngayong araw po ay marka ng simula ng isang kakaibang paglalakbay para sa mga mag-aaral ng San Francisco Municipal College sa kanilang unang araw ng klase.
Sa mga PROUDFRANCISCANOs na may pusong puno ng pag-asa at mga isipan na handang matuto, ang araw na ito ay hindi lamang nagpapakita ng pagsisimula ng inyong paglalakbay sa buhay kolehiyo kundi simula rin ito ng tunay na pagbabago ng inyong buhay ngayon at sa hinaharap.
Here’s to a successful and inspiring academic year ahead!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *