Doktora Helen Tan

Sa pagbubukas ng Paskoang Quezonian ay dumalo tayo sa inbitasyon ng Provincial Government upang ipakita at iparamdam ang buong pusong pagsuporta ng Bayan ng San Francisco sa Opening Ceremony ng Paskong Quezonian 2022 sa Perez Park at sa ating butihing Governor Doktora Helen Tan.

TARA NA SA QUEZON!