Business One Stop Shop

BOSS 2023 | Business One Stop Shop
January 3-20, 2023
Municipal Training Center

Sa pagbubukas po ng taong 2023 ay ang pagbubukas ng taon-taong BUSINESS ONE STOP SHOP ng Business Permit and Licensing Office, ang pagbibigay ng mabilis na serbisyo para sa ating mga Business Owners.

Ito po ay magsisimula bukas (January 3, 2023, 8AM-5PM) hanggang January 20, 2023 sa Municipal Training Center upang mapaunlakan ang bugso ng mga aplikante at mga magrerenew.
Sa BOSS, matatagpuan na lamang sa iisang pasilidad ang lahat ng kakailanganing hakbangin at transaksyon para sa Business Permit application at renewal tulad ng pagbabayad ng Permit Fees, Pagkuha ng iba’t ibang clearances ng BFP, MPDC at iba pa.

Sa pamamagitan nito ay ang pagpapalakas din lokal na ekonomiya ng bayan kung kaya’t patuloy ang pagpapatupad ng ganitong mga gawain upang mapalakas at maging business friendly ang Bayan ng San Francisco.